Reglement West-Fries International Darts 2020 - Website

Reglement West-Fries Internatonal Darts 2020

TOERNOOIREGLEMENT WEST-FRIES International Darts 2020

Dit toernooireglement is opgemaakt, besproken en goedgekeurd door alle leden van de organisatie van het West-Fries International Darts, d.d.    01  –    09    - 2019
Hoorn,  2019

Namens de organisatie;

Toernooi Directeur
C. Smit

Penningmeester
W. Visser

Secretaris

Bontekoe

 

Hoofd verspreiding en onderdeel PR.

Van Deijk

Hoofd op en afbouw

Schoone

Hoofd wedstrijdleiding

Bontekoe

 

Hoofd paradarts & specials

 1. van Deijk

Hoofd beveiliging

La Grouw

Hoofd EHBO en Verkeer

Steenhagen

 

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 Algemeen 2

Artikel 2 Voorwaarde voor deelname 2

Artikel 3 Inschrijven voor koppel toernooi 3

Artikel 3.A Inschrijven voor Jeugd WDF en senioren single BDO gerankende onderdelen 3

Artikel 3.B Inschrijven Paradarts en Specials 4

Artikel 4 Wedstrijd en Spelregels 4

Artikel 5 Toernooiregels 4

Artikel 6 Verplichting spelers Vrijdagavond 5

Artikel 7 Verplichting spelers gerankte onderdelen 6

Artikel 8 Speltypen 7

Artikel 9 Doping en Drugs 9

Artikel 10 Wet van Privacy 9

Artikel 11 Prijzen 11

Artikel 12 Slotbepaling 12

 

 

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

West-Fries International Darts (hierna te noemen W.F.I.D) Zal jaarlijks minimaal eenmaal het Internationaal West-Fries International Darts Toernooi terug laten keren. De naam kan wijzigen door een eventuele hoofdsponsor.

ARTIKEL 2. VOORWAARDE VOOR DEELNAME.

 • Het W.F.I.D is voor iedereen, amateur of professional, ongeacht lidmaatschap van andere dartsbonden of verenigingen.
 1. Spelers die zijn uitgesloten voor de Winmau World Masters en/of Lakeside Professional Championships kunnen niet deelnemen aan het singletoernooi. De W.F.I.D. is een WDF en BDO geregistreerd evenement.
 2. Deelname aan het W.F.I.D. is rechtsgeldig na het voldoen van de verplichte inschrijfgelden.
 3. Uitzondering is voor spelers buiten de EU-landen, deze mogen op de dag zelf, alleen in euro`s het inschrijfgeld voldoen. Deze dienen zich wel te hebben aangemeld. Bij het niet verschijnen van deze spelers zal de speler wel voor de gemaakte kosten verantwoordelijk gehouden worden.

ARTIKEL 3. INSCHRIJVINGEN voor Koppeltoernooi

 

 1. Deelnemers kunnen tot 30 minuten voor aanvang van het toernooi inschrijven, tenzij het maximaal aantal is bereikt bij de des betreffende wedstrijdtafel of op de daarvoor aangegeven balie. Men dient dan het inschrijfgeld direct te voldoen.
 2. Deelnemers dienen zich te melden aan de wedstrijdtafel, minimaal 30 minuten voor het toernooi start. Dit geldt ook voor de deelnemers die zich middels voorinschrijving hebben ingeschreven. Wanneer men zich meldt na de starttijd van het toernooi, wordt de deelnemer(s) uitgesloten van deelname.
 3. Deelnemers kunnen zich niet telefonisch aanmelden.

 

 

ARTIKEL 3.A. INSCHRIJVINGEN voor Jeugd WDF ranking en Single senioren BDO Ranking`s

 

 1. Deelnemers kunnen alleen via de website inschrijven. De sluiting van inschrijving is vastgesteld op de volgende datum: Zondag 1 maart 23.59.59 uur 2020 . Er is geen mogelijkheid na passeren van deze datum, of op de dag van het toernooi zelf, je nog voor de genoemde onderdelen aan te melden.
 2. De deelnemer/ster dient op tijd aanwezig te zijn op de dag van het toernooi. Bij het niet op tijd komen opdagen heeft de organisatie het recht de wedstrijd te annuleren en de niet opgekomen deelnemer bij te laat verschijnen als verliezer te noteren en direct uit het betreffende onderdeel te verwijderen.
 3. De deelnemer/ster zal dan ook voor het eerst volgende onderdeel waar deze voor is ingeschreven worden verwijderd. Er zal in geen geval dan inschrijfgeld worden vergoed. Dit houdt in dat als bijvoorbeeld een deelnemer vrijdag avond te laat is deze zaterdag niet wordt toegelaten. De zondag is de persoon dan wel weer rechtmatig op deelname.
 4. Deelnemers hebben minimaal 30 minuten voor aanvangstijd van het toernooi om zich aan te melden en dienen de spelerskaart dan te hebben opgehaald. Hiervoor zal een aparte tafel worden geplaatst.
 5. Deelnemers die zich hebben aangemeld en uit niet EU landen komen hebben de gelegenheid om de inschrijfgelden aan de tafel in euro`s te voldoen. Andere valuta wordt niet geaccepteerd, de deelnemer blijft echter wel verantwoordelijk voor de gemaakte kosten en deze dient dan alsnog te worden voldaan. De speler(ster) zal hier ook wettelijk op worden aangesproken.
 1. Jongens en meisjes die 16 of 17 jaar oud zijn mogen aan het seniorentoernooi deelnemen op zaterdag. Op de zondag moet er gekozen worden tussen of deelname jeugd of deelname senioren. Beide is niet toegestaan.

 

 

 1. Deelnemers aan het jeugdtoernooi moeten jonger zijn dan 18 jaar op de dag van het evenement.

Dit houdt in dat zij geboren moeten zijn op 6 maart 2001 of later. Deelnemers die vóór het evenement 18 jaar of ouder zijn, dienen te participeren in het seniorentoernooi op de zondag. Dat geldt voor iedereen die is geboren  voor of op 17 maart 2001. Jongens en meisjes die 16 of 17 jaar oud zijn mogen aan het seniorentoernooi deelnemen welke op de zondag staat gepland.

ARTIKEL 3.B. INSCHRIJVINGEN voor ParaDarts en Specials

 1. Deze toernooien worden georganiseerd voor spelers met een lichamelijke of verstandelijke handicap.
 2. Om deel te nemen aan de toernooien dient men onder een van de gestelde criteria te vallen uit van de WDDA (World Disability Darts Association). Twijfel je of je onder de gestelde criteria valt? Neem dan even contact op met het West-Fries Open Darts.
 3. Spelers moeten aan kunnen tonen dat zij aan deze criteria voldoen.
 4. Spelers mogen kiezen of ze op een bord gooien waar de bull op 1.37 cm hangt of dat ze gooien op de reguliere hoogte van 1.73 cm.
 5. Het kledingvoorschrift is ook van toepassing voor Paradarts en Specials.
 6. Er zijn mooie bekers en geldprijzen te winnen!

 

Neem voor vragen contact op met de organisatie van het West-Fries International Darts via info@wfopendarts.nl

 

 

Artikel 4. Wedstrijd en Spelregels.

 

 1. Ten aanzien van de wedstrijd en spelregels gelden de officiële regels gesteld door de BDO/WDF en Nederlandse Darts Bond.
 2. Op de vrijdag is een open koppel toernooi waarvoor geen verplicht lidmaatschap nodig is van welke bond dan ook.
 3. Voor het Single toernooi voor de jeugd op zondag middag, en de senioren (heren en dames) op zaterdag en zondag overdag zal het directe knock-out systeem worden gespeeld.
 4. Het is niet toegestaan om te roken en/of (alcohol) te drinken bij de wedstrijdbanen in de zaal. Bij het negeren van dit verbod volgt een waarschuwing; bij de tweede overtreding wordt de betrokkene onherroepelijk uit het toernooi genomen en uit de accommodatie verwijderd. Deze persoon zal dan in het gehele toernooi weekend niet worden toegelaten.

 

ARTIKEL 5. TOERNOOIREGELS.

 1. Het W.F.I.D kent een onderverdeling in een Koppeltoernooi (heren en dames gescheiden), Heren- en Dames singletoernooi, een zaterdagavondtoernooi, een paradarts- en specials toernooi en een Jeugdtoernooi.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN SPELERS vrijdagavond.

 1. Na oproepen door de toernooileiding dienen spelers zich naar de aangegeven baan te begeven. De eerstgenoemde haalt het pouleformulier of wedstrijdbriefje op. Komt een speler niet naar de baan, dan neemt men het pouleformulier of wedstrijdbriefje mee naar de wedstrijdtafel waar de bewuste speler zal worden omgeroepen. Komt de speler dan nog niet naar de baan, wordt hij nogmaals omgeroepen met de mededeling dat de speler direct naar de baan moet. Gebeurt dit niet, dan zal de speler uit het toernooi gehaald. Deze regel is voor zowel het koppel- als singletoernooi van toepassing.
 2. De eerste partijen dienen op aangeven van de wedstrijdleiding te worden geschreven door de door de wedstrijdleiding genoemde deelnemer/ster. In geval van poulesysteem door een speler uit de desbetreffende poule volgens het aangegeven schema op het pouleformulier.
 3. Na afloop dient de winnaar de uitslag terstond en correct mee te delen aan de toernooileiding. De toernooileiding zal de uitslag overnemen die is ingevuld door de schrijver/ster op het wedstrijdformulier. Dit dient door de winnaar te zijn gecontroleerd. Als hier in fouten zijn gemaakt is de wedstrijdleiding hiervoor niet verantwoordelijk en kan deze niet meer worden gecorrigeerd. Dit geldt tevens voor het ingeleverde pouleformulier.
 4. De winnaar is verantwoordelijk voor het correct schrijven van de eerstvolgende partij op de baan waar zijn/haar of hun wedstrijd is gespeeld. Tot anders wordt gemeld door de wedstrijdleiding.
 5. Wanneer het schrijven aan een ander wordt overgedragen, dient de betrokkene dit met vermelding van de naam van de vervangende schrijver door te geven aan de toernooileiding. Als deze echter niet op tijd bij de baan is en op deze wijze het toernooi belemmert van doorgang zal de winnaar(s) die de vervanger heeft geregeld alsnog uit het toernooi worden genomen.
 6. Indien een speler(ster)/koppel zijn haar of hun plicht verzaakt door niet te schrijven, of zich onbetamelijk gedraagt ten opzichte van de toernooileider(s) of andere spelers/sters, wordt de speler/ster of koppel per direct uit het toernooi genomen.
 7. Als een speler zich niet aan de voorschriften houdt conform het wedstrijdreglement dan is het hoofd van de wedstrijdleiding in overleg met de organisatie gemachtigd de betreffende speler uit het lopende toernooi te halen, alsmede te weigeren voor de komende toernooien gedurende dit weekend. De organisatie is vervolgens niet verplicht het betaalde inschrijfgeld retour te betalen.
 8. De winnaar van de wedstrijd dient zelf het wedstrijdbriefje terug te brengen naar de wedstrijdtafel.
 9. Spelers/sters jonger dan 16 jaar dienen onder begeleiding van een volwassen persoon zijn. De organisatie heeft het recht hier gedurende het toernooi navraag te doen.
 10. De beschikbaar gestelde prijs ten aanzien van de eerste gegooide 9 darter, zal alleen gelden als deze wordt gegooid tijdens wedstrijden die plaats vinden op het podium.
 11. Voor de finalewedstrijden, gespeeld op het podium dient men zich aan de algemene kledings- voorschriften te houden van de NDB. Er zullen voor de wedstrijden die niet op het podium worden gespeeld geen voorschriften zijn, echter zijn voetbalshirts verboden.
 12. Spelers/sters welke de finale hebben gehaald en op het podium spelen worden verplicht vanuit de organisatie met maximaal 3 sponsornamen op het podium te verschijnen. Deze zullen voor aanvang hiervan worden aangeleverd. De speler dient deze correct op te houden. Houdt men zich niet aan deze regel kan men geweigerd worden en daarmee het prijzengeld niet in ontvangst nemen. Gedurende de random wedstrijden welke op het podium worden gespeeld wordt dit ook gevraagd aan de spelers.

 

 

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN SPELERS voor de gerankte onderdelen.

 

 1. De winnaar is verantwoordelijk voor het correct schrijven van de eerstvolgende partij op de baan waar zijn/haar of hun wedstrijd is gespeeld. Tot anders wordt gemeld door de wedstrijdleiding.
 2. Wanneer het schrijven aan een ander wordt overgedragen, dient de betrokkene dit met vermelding van de naam van de vervangende schrijver door te geven aan de toernooileiding. Als deze echter niet op tijd bij de baan is en op deze wijze het toernooi belemmert van doorgang zal de winnaar(s) die de vervanger heeft geregeld alsnog uit het toernooi worden genomen.
 3. Indien een speler(ster)/koppel zijn/haar of hun plicht verzaakt door niet te schrijven, of zich onbetamelijk gedraagt ten opzichte van de toernooileider(s) of andere spelers/sters, wordt de speler/ster of koppel per direct uit het toernooi genomen.
 4. Als een speler zich niet aan de voorschriften houdt conform het wedstrijdreglement dan is het hoofd van de wedstrijdleiding in overleg met de organisatie gemachtigd de betreffende speler uit het lopende toernooi te halen alsmede te weigeren voor de komende toernooien gedurende dit weekend. De organisatie is vervolgens niet verplicht het betaalde inschrijfgeld retour te betalen.
 5. De winnaar van de wedstrijd dient zelf het wedstrijdbriefje terug te brengen naar de wedstrijdtafel.
 6. De schorsingen t.a.v. de toernooien kunnen geplaatst worden op de website en zullen aan de NDB, BDO en WDF worden door gestuurd.
 7. De beschikbaar gestelde prijs ten aanzien van de eerste gegooide 9 darter, zal alleen gelden als deze wordt gegooid tijdens wedstrijden die plaats vinden op het podium.
 8. Voor de finalewedstrijden gespeeld op het podium dient men zich aan de algemene kledings- voorschriften te houden van de NDB. Er zullen voor de wedstrijden die niet op het podium worden gespeeld geen voorschriften zijn, echter zijn voetbalshirts of shirts van voetbalclubs verboden.
 9. Spelers/sters welke de finale hebben gehaald en op het podium spelen worden verplicht vanuit de organisatie met maximaal 3 sponsornamen op het podium te verschijnen. Deze zullen voor aanvang hiervan worden aangeleverd. De speler dient deze correct op te houden. Houdt men zich niet aan deze regel kan men geweigerd worden en daarmee het prijzengeld niet in ontvangst nemen.
 10. Spelers/sters welke volgens de seeding van de BDO in de top 10 staan zullen zich kunnen melden bij de ingang en hebben de mogelijkheid tot het betreden van het vip gedeelte. Deze vip toegang is persoonlijk en overdracht hiervan zal intrekken van de toegang tot deze ruimte tot gevolg hebben. Spelers krijgen hier de week voor aanvang evenement een mail van.

ARTIKEL 8. SPELTYPEN.

Koppeltoernooi

 

 1. De spelvorm is zoals hieronder is gemeld, open start, dubbel finish. Tot een later te bepalen maximum aantal koppels zal in poules worden gespeeld. Er is bij het starten in poules geen verliezersronde.

Bij een groter aantal koppels dat later zal worden bepaald wordt direct Knock out gespeeld. Er zal dan wel een verliezersronde zijn. Voor de verliezersronde is alleen in dit format prijzengeld beschikbaar. Dit zal vlak voor aanvang van de start van het toernooi worden bekendgemaakt.

De poulewedstrijden zullen worden gespeeld in het format 701 best of 3.

 

 

 • Het toernooiformat en programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

 

 1. Voor aanvang van de wedstrijd wordt gegooid voor de bull. Bij het gooien van de bull wordt eerst gegooid door de eerstgenoemde op het wedstrijdformulier. Van beide koppels gooit 1 speler. Indien beide spelers even ver van de bull, dan wel een enkele of dubbele bull hebben gegooid dient te worden overgegooid, met dien verstande dat het andere lid van de koppel gooit en het koppel dat bij de vorige poging als tweede gooide, nu als eerste dient te beginnen.
 2. Wanneer er een beslissende en laatste leg gegooid moet worden, hoeft er niet opnieuw voor de bull gegooid te worden.
 3. Indien er eerst in poulesysteem wordt gespeeld dient de nummer 1 op het pouleformulier van de poulewedstrijden ervoor te zorgen dat deze na het spelen van de laatste wedstrijd zo snel mogelijk bij de wedstrijdtafel wordt gebracht. De betreffende koppels dienen zelf goed te controleren of de standen goed zijn ingevuld en na inlevering van het pouleformulier kan er geen wijziging meer worden door gegeven. De stand op het pouleformulier dient volledig zijn. Bij onvolledig ingevulde formulieren wordt de gehele poule uit het toernooi genomen.
 4. Tijdens de knock-out fase dient de eerstgenoemde het briefje direct op te halen na oproep. En de winnaar dient het briefje direct na de wedstrijd in te leveren bij de wedstrijdtafel. Als het wedstrijdbriefje is ingeleverd is deze onherroepelijk en kan er geen wijziging meer worden door gegeven. De winnaar dient dus zelf het te controleren.

 

Singletoernooi
jongens en meisjes heren en dames

 

 1. De spelvorm is zoals hieronder is gemeld, open start, dubbel finish. Tot een later te bepalend maximum aantal spelers zal er in poules worden gespeeld. Er is bij het starten in poules geen verliezersronde.
 2. Bij een groter aantal deelnemers dan later zal worden bepaald wordt direct Knock out gespeeld. Er zal dan wel een verliezersronde zijn. Voor de verliezersronde is alleen in dit format prijzengeld beschikbaar. Dit zal vlak voor aanvang van de start van het toernooi worden bekendgemaakt.

 

 

 

 

 

 

 1. Het toernooiformat en programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

 

 1. Voor aanvang van de wedstrijd wordt gegooid voor de bull. Bij het gooien van de bull wordt eerst gegooid door de eerstgenoemde op het wedstrijdformulier. Vervolgens gooit speler nummer 2 op het wedstrijdformulier. Degene die het dichtst bij de bull heeft gegooid mag de leg beginnen. Indien beide spelers even ver van de bull, dan wel een enkele of dubbele bull hebben gegooid dient te worden overgegooid, met dien verstande dat de speler die bij de vorige poging als tweede gooide, nu als eerste dient te beginnen.
 2. Wanneer er een beslissende en laatste leg gegooid moet worden, hoeft er niet opnieuw voor de bull gegooid te worden.
 3. Tijdens de knock-out fase dient de eerstgenoemde het briefje direct op te halen na oproep. De winnaar dient het briefje direct na de wedstrijd in te leveren bij de wedstrijdtafel. Als het wedstrijdbriefje is ingeleverd is deze onherroepelijk en kan er geen wijziging meer worden door gegeven. De winnaar dient dus zelf het te controleren.

Taak schrijver/scheidsrechter.

 1. De scheidsrechter let op het correct houden aan de werpafstand. Indien een speler zich na één waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan de scheidsrechter de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld. Hierop is geen beroep mogelijk.
 2. Tijdens het werpen blijft de scheidsrechter onbeweeglijk staan. Hij mag geen aanwijzingen geven.
 3. Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de scheidsrechter mededelen hoeveel punten gescoord zijn met een of meerdere darts, of wat de restscore is.
 4. De score mag pas geschreven worden nadat de speler zijn drie darts heeft geworpen.
 5. Er is op de behaalde score geen beroep mogelijk nadat de darts uit het dartsbord zijn verwijderd of nadat de volgende speler zijn eerste dart geworpen heeft.
 6. Het is de schrijver/ster niet toegestaan te eten of drinken tijdens het schrijven van de wedstrijd.
 7. Het is de schrijver/ster of scheidsrechter niet toegestaan zwaar onder invloed van alcohol of drugs een wedstrijd te schrijven of over te nemen.
 8. In onvoorziene omstandigheden kan de schrijver contact opnemen met de wedstrijdleiding.

Artikel 9. Doping en Drugs

Doping en drugs wordt niet getolereerd.

Tijdens het evenement kunt u dan ook worden gecontroleerd op het gebruik hiervan. De deelnemer/ster dient hier volledig aan mee te werken. Indien wordt vastgesteld dat er doping of drugs is gebruikt zal de betrokkene direct uit het toernooi worden genomen en vervallen alle gewonnen prijzengelden.

 

ARTIKEL 10. Wet van Privacy.

 

Elke deelnemer gaat automatisch akkoord met de door de organisatie opgestelde AVG-verklaring en geeft hiermee ook toestemming voor het maken van foto`s videomateriaal of voor het gebruik van foto`s op de website Facebook Twitter en Instagram. Als een deelnemer(ster) hier niet mee akkoord gaat dient deze dit schriftelijk zelf aan te geven vooraf aan het toernooi.

Deelnemers welke zijn ingeschreven mogen ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden, tenzij anders is aangegeven. Indien deelnemers zich nog niet hebben ingeschreven dient de organisatie hier een ondertekenende verklaring voor te vragen welke dan binnen 24 uur na aanvraag  ondertekend geretourneerd dient te worden naar de stichting. Deze verklaring is dan geldig vanaf 6 maart 2020.

Al het beeldmateriaal (foto of film) welke is gemaakt voor 1 mei 2018 is eveneens voor de stichting vrij te gebruiken voor alle vormen van promotie voor de stichting. Hierop kan geen beroep worden gedaan.

 

De verklaring voor het niet geven van toestemming ziet er als volgt uit.

 

Niet toestaan van Beeld en video materiaal AVG 2020

 

<naam Persoon>> geeft hiermee geen toestemming voor het gebruik van foto en videomateriaal voor promotiedoeleinden voor de stichting West-Fries Darts.

Met het ondertekenen van deze verklaring verklaar ik, <NAAM>:

 1. Dat ik geen toestemming geef voor het gebruik van materiaal van film en foto welke in opdracht voor het West-Fries Darts wordt gebruikt.
 2. Dat het hierbij gaat om gebruik voor; poster, flyer, vlaggen, website, facebook, twitter en Instagram.

 

 1. Dat dit ook geldt voor promotiemateriaal.

 

 1. Dat deze verklaring geldig is voor de duur van 1 jaar na dagtekening van deze verklaring.

 

 1. Dat ik de stichting hiervoor niet zal aanspreken en/of verantwoordelijk kan houden als derde alsnog foto- of videomateriaal gebruiken;

 

 

Naam: ……………………………………………………………….           Handtekening: ….……………………………………………

Datum: ….…………………………………………………………….

LET OP: Als ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar moet deze verklaring ook door een ouder of voogd ondertekend te worden.

 

Naam ouder/voogd                  ………………………………………………………………………………………………………………

 

Handtekening ouder/voogd      ………………………………………………………………………………………………………………

 

ARTIKEL 11. PRIJZEN.

 

 1. De prijzen zullen per toernooi bestaan uit vooraf vastgestelde geldbedragen. Dit is verschillend voor alle onderdelen.
 2. Ook zal de organisatie ervoor proberen te zorgen dat er voor de eerste 9 darter die gegooid wordt tijdens een wedstrijd op het podium, in het single toernooi, een speciale prijs beschikbaar is.
 3. De prijzen die gewonnen zijn op een van beide toernooien dienen door de deelnemer zelf afgehaald te worden. De gewonnen prijs dient dezélfde dag te worden opgehaald. Wordt de prijs niet op de dag van het toernooi afgehaald, dan zal deze prijs komen te vervallen. De winnaar kan hier dan geen aanspraak op maken.
 4. De prijzengelden tot en met € 250,00 zullen contant worden uitgekeerd. Alle bedragen boven €250,00 zullen per bank op de dag van het evenement worden overgeboekt.
 5. Winnaars dienen de prijs zelf bij de wedstrijdtafel op te halen en indien van toepassing zal de wedstrijdleiding de winnaar(s) door sturen naar een speciaal kantoor waar de overboeking zal worden verricht.
 6. De winnaar dient te tekenen voor ontvangst. Bij niet tekenen zal men de enveloppe ook niet ontvangen. Er dient dus eerst getekend te worden waarna de winnaar de enveloppe opent bij de wedstrijd tafel en controleert of het bedrag in de enveloppe zit welke de winnaar rechtsgeldig heeft gewonnen. Mocht hier een verschil in zijn zal de organisatie dit aanvullen bij de wedstrijdtafel. Wordt van deze procedure afgeweken en de enveloppe niet bij de wedstrijdleiding aan de tafel geopend kan de organisatie hier geen garantie op geven. De organisatie zal hier dan geen vergoeding of aanvulling in doen.
 7. Op ieder onderdeel van het toernooi kan men naast de geldprijzen strijden om de wisselbokaal in zowel het koppel, heren en dames toernooi. De toernooiwinnaars mogen deze wisselbokaal in hun bezit houden tot aan het volgende toernooi. Gedurende dit jaar is de kampioen wel verantwoordelijk voor het heel houden en onbeschadigd retour leveren van de wisselbokaal. Eventuele beschadigingen of bij vermissing zal de organisatie op kosten van de verantwoordelijke een nieuwe bokaal aanschaffen. De naam van de winnaar zal gegraveerd worden op de plaat op de voet van de wisselbokaal. Hij/zij dient alle juiste gegevens achter te laten bij de wedstrijdleiding zodat voor aanvang van het volgend toernooi de wisselbokaal terug kan worden gehaald/gebracht. Mocht iemand de wisselbokaal 3 maal achter elkaar winnen, mag hij/zij of het koppel de bokaal houden.

 

 

 

 

 

ARTIKEL 12. SLOTBEPALINGEN.

 1. De Organisatie kan besluiten tot een wijziging in prijzen en/of aantallen geplaatste spelers en zal dit altijd voorafgaand aan het toernooi bekend maken.
 2. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van het W.F.I.D tijdens de toernooien, de toernooileiding voor ad-hoc problemen.
 3. Dit reglement is vastgesteld op --------------------- 2019.
 4. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie of wedstrijdleiding.

 

Ook adverteren?
Bel 06-13355313
of mail naar info@wfopendarts.nl

nl_NLNederlands
en_GBEnglish (UK) nl_NLNederlands